Mobiiliohjauksen teematiimin tavoitteita, suunnitelmia, tuotoksia,...
Jokainen vastaa näihin kysymyksiin (ja tarvittaessa muokkaa kysymyksiäkin) ennen seuraavaa tapaamista 6.2.

Millaisia tavoitteita sinulle on mobiilioppimisen yhdistämisessä opinto-ohjaukseen?
 • Oppia luontevasti käyttämään tätä wikiä ensimmäkin tässä projektissa, myöhemmin mahdollisesti opiskelijoiden kanssa, esim. Opo-kurssilla työnhakuun liittyen. Tällä tavoin voisi suunnitella esim. opintomatkaa tai kehittää opiskleijoiden kanssa esim. työelämä ja opinto-ohjaus -kurssia.
 • Haluaisin opiskelijoille luontevan menetelmän (siis kännykän ja tabletin käytön) luontevaksi osaksi opinto-ohjausta
 • Tavoitteenani on vertailla eri mobiilivaihtoehtoja kuten applen ja android-pohjaisia laitteita, tablettia
 • Tutustua eri pilvipalveluihin, (preziin, dropbox, googlen-palvelut ym.) ja niiden käyttöön opinto-ohjauksessa
 • Vertailla ilmaisia kännykkäsovelluksia kuten whatsapp, viver

Millaisia asioita suunnittelet kevään aikana kokeilevasi?
 • Olen kiinnostunut esim. video cv:n tekemisestä opiskleijoiden kanssa
 • Preziä esim luomalla uutta ohjausmateriaaleja ja luomalla uusia esityksiä
 • Haluan kokeilla miten kännykällä ja tabletilla saadaan hyvää videokuvaa
 • suljetun facebook ryhmän käyttöä opiskelijoille

Millaisia tuotoksia toivot tai ajattelet sinun ja tämän ryhmän saavan aikaiseksi?
 • Uskon, että tämä porukka saa aikaiseksi esim. työnhakuun liittyvän slidesharen tai prezi-esityksen, jota oikeasti voidaan hyödyntää ohjauksessa
 • Minua kiinnostaa lisätyn todellisuuden käyttö -mitkä ovat sen mahdollisuudet ohjauksessa