Tampereen teknillisen lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat saivat kannettavat tietokoneet syksyllä 2012. "Lukioläppäri" on opiskelijan henkilökohtainen työväline, jota käytetään päivittäisessä opiskelussa. Lukiossamme on käytössä langaton verkko, jolla saa Internet-yhteyden sekä latausmahdollisuus tietokoneille.

Läppäri on opiskelijan käytössä koko lukion ajan, jonka jälkeen hän palauttaa sen takaisin. Jatkossa on tarkoitus jakaa uusille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille omat henkilökohtaiset kannettavat lukukauden alussa.

Opiskelijoilta vaaditaan koneen pitämistä mukana oppitunneilla ja tämä on tietenkin muuttanut myös oppituntien sisältöä. Opettajilta tämä on vaatinut uudenlaista näkökulmaa oppituntien suunnitteluun ja toteutukseen silmällä pitäen kannettavien tietokoneiden antamat mahdollisuudet.

Läppäreiden käyttöönotto on sujunut melko hyvin. Mitään isompia ongelmia ei ole toistaiseksi ollut, lukuun ottamatta langattoman verkon toimimattomuutta parin viikon aikana meistä johtumattomista syistä. Myös yksittäisiä ongelmia nettiyhteyden ja latausjohtojen kanssa on ilmennyt. Vertaistuki ja opettajien antama opastus ovat riittäneet toistaiseksi. Läppäriprojektista vastaavalta opettajalta vaaditaan aika iso panos ajallisesti lukukauden aikana.

Opiskelijat ovat ottaneet pääsääntöisesti kannettavat tietokoneet omakseen ja niiden sujuva käyttö on jo arkipäivää. Muutamia vastarannan kiiskiä toki löytyy. Alussa koneiden viihdekäyttö ja pelailu oli yleistä, mutta on ehkä arviolta vähenemään päin koska kannettava tietokone opiskeluvälineenä arkipäiväistyy.

Tässä muutamia omakohtaisia kokeiluja ja ajatuksia ensimmäisiltä kursseilta, joilla kannettavat ovat olleet nyt mukana:

Pilveä
Kohti avointa oppimateriaalia?
CC-lisensiointi
Etherpadin käyttö oppitunnilla
Sähköisiä oppikirjoja
Sähköä kokeeseen
Socrative

Veli-Matti Ullgren