Käytän opetuksessani aktiivisesti, jopa päivittäin, Moodlea. Kaikilla pitämilläni kursseilla on omat Moodle sivunsa ja kaiken materiaalin, jota käytän opetuksessani ja jaan opiskelijoille, jaan avoimesti myös opiskelijoille. Olen tehnyt materiaalia sähköiseen muotoon jo vuosia, koko urani ajan, joten materiaalia on ihan tarpeeksi. Materiaali koostuu lähinnä Powerpointeista ja erilaisista sähköisessä muodossa olevista tehtävistä, joiden avulla pidän oppitunnin. Powerpointeissa on usein pääasiat käsiteltävästä asiasta esitetty tiivistetysti, erilaisia tuntitehtäviä, lisätehtäviä, kotitehtäviä, linkkejä jne.

Perinteisesti opiskelijat ovat kirjoittaneet tekemäni Powerpointtien asiat käsin vihkoon, mutta olen pyrkinyt siitä eroon aktiivisesti parin vuoden aikana. Kopiointi kun on lähtökohtaisesti epätarkoituksenmukaista oppimista. Opiskelijat voivat nyt läppäreiden myötä mennä Moodleen ja avata koneelleen tallennettavaksi jo olemassa olevan aineistoni. En suhtaudu mitenkään mustasukkaisesti tekemääni aineistoon, mutta olen sanonut ottavani mielelläni provikat vastaan, mikäli joku hyötyy aineistosta kaupallisesti.

Koska opiskelija saa materiaalin suoraan käyttöönsä on tietenkin haasteena keksiä opiskelijalle motivoivaa tekemistä silloin kun opettaja puhuu ja pitää perinteisiä "kalvosulkeisia". Käytän tähän korkeintaan puolet oppitunnista nykyään. Olen pyrkinyt ratkaisemaan tämän asian sillä tavalla että opiskelija täydentää antamaani luentomateriaalia Powerpointin muistiinpano-ominaisuuden avulla. Tekemäni materiaali on tarkoituksella hyvinkin tiivistä ja pelkistettyä. Materiaalissa on myös "aukko-kohtia" ja tehtäviä tehtäväksi. Olen ohjeistanut opiskelijoita kuuntelemaan opettajan luennointia ja tekemään sanallisesta esityksestä ja keskustelusta lisämuistiinpanoja. Tarkoituksenani on tällä tavalla pyrkiä aktivoimaan opiskelijoita uuden tekniikan myötä.

Syksystä 2013 korostuu entistä enemmän tiedonhaullisten tehtävien harjoittelu ja tekeminen silmällä pitäen uutta sähköistä yo-koetta. Yhteiskuntaoppi on ilmeisesti mukana ensimmäisten joukossa 2016. Läppärien ja verkon käyttömahdollisuus koko ajan oppitunneilla mahdollistaa tehokkaan opiskelun ja tehtävien tekemisen pilvipalvelun avulla.

Haittapuolena kun tuntuu olevan että opiskelija hyvin kernaasti käyttää läppäriä johonkin muuhun kuin varsinaiseen opiskeluun. Toisaalta koen että tätä tapahtuu joka tapauksessa - riippumatta siitä mitä minä opettajana teen. Opettaja joutuu myös korostamaan tiettyjä asioita muistiinpanoissa, koska tällaiseen toimintatapaan ei ole vielä harjaannuttu. Eli ihan suoraan sanomaan ainakin alkuun että "ottakaa tämä ja tämä asia ylös sinne muistiinpanoihin".

Käyttämäni toimintatapa on lähinnä syntynyt "mututuntumalta" ja seuraan vielä tämän kevään miten se toimii. Parannettavaa tietysti aina on. Tällä hetkellä (toukokuu 2013) tuntuu että toimintatapa toimii ihan sujuvasti. Ensi lukuvuonna otetaan käyttöön uudet palvelut oppilaitoksessa ja varmaankin rakennan kurssisivuni uudestaan alusta asti. Sähköinen materiaalinikin alkaa olla paikoitellen hieman päivittämätöntä ja kirjoitusten tuoma muutos tekee tästä hetkestä sopivan murroskohdan. Tarkoituksenani olisi tehdä materiaali CC-lisenssillä ja rakentaan oppimisalustan käyttö vastaamaan selkeämmin uutta tilannetta, jossa opiskelijoilla on läppärit koko ajan käytössä.

Päivitys toukokuulta.

Ajatuksissa on koostaa kurssimateriaalia ensi sijaisesti Office 365-palvelun kautta pilveen, koska Tampereen kaupunki on linjannut sen käytön hyvin vahvasti. Siellä on nähtävästi näppärintä säilyttää oma materiaali ja jakaa sitä haluaville haluamallaan tavalla. Aineisto rakentuu sinne pikku hiljaa kahden seuraavan lukukauden aikana kunhan kurssit on saatu vietyä läpi. Opiskelijan osalta painotan selkeästi portfoliotyyppistä opiskelua, jossa opiskelija rakentaa oman "tietovarastonsa" ja osoittaa tietämyksensä sekä aktiivisuutensa oman pilvipaikkansa avulla. Pystyn todennäköisesti suorittamaan opintojen seuraamista ja arviointia tämän palvelun avulla.

Pilvessä sijaitseva materiaali on myös helposti päivitettävää, johon on aineissani jatkuva tarve. Nykyinen tapa päivittää aineistoa Moodleen on kovin kömpelöä, joten reaaliaikaisen materiaalin oleminen saatavilla joka paikassa tuo tehokkuutta myös tällaiseen ajankohtaiseen ominaisuuteen. Eritoten yhteiskuntaopissa aineisto muuttuu jatkuvasti.