Teematiimin jäsenet

 • Terhi Davies, Tampereen lyseon lukio
 • Tuija Leppäharju, Hatanpään lukio
 • Annika Alapiha, Hatanpään lukio
 • Pirkko Turunen, Tampereen klassillinen lukio
 • Eija Koski, Sastamalan verkostolukio/Vammalan lukio
 • Kasper Kouvo, Sastamalan verkostolukio/Vammalan lukio
 • Teematiimin ohjaajana toimii Matleena Laakso PAOK-verkostosta

Tavoitteet

Teematiimin tavoitteena on ollut luoda monipuolisia malleja oppimistehtäviksi, joissa hyödynnetään sosiaalisen median työkaluja ja ideoidaan tekstipohjaisten tehtävien oheen mediaa monipuolisesti hyödyntäviä tehtäviä. Tavoitteena oli tuottaa sovellettavissa olevia prossessiluonteisia tehtäväkokonaisuuksia, joita voidaan käyttää myös yli oppiainerajojen. Tehtäville luodaan myös arviointimalleja, joissa arviointi perustuu mahdollisen opettaja-arvioinnin lisäksi myös vertaisarviointiin. Painopisteenä ovat yhteisöllinen lähestymistapa, tiedon hankinta ja soveltaminen.

Monimedialliset oppimistehtävät Vammalan lukiossa

 • Lukion kahden opettajan tavoitteena oli tekemällä oppiminen, yhteys koulun ulkopuoliseen maailmaan, ryhmätyötaidot, monipuoliset oppimista tukevat tehtävät, reflektointi ja opiskelijoiden tuotosten julkinen jakaminen mm. paikallislehdessä ja radiossa.
 • Tulokset on koottu wikiin: paokmonimediatiimi.wikispaces.com. Mukana on esimerkkejä uskonnon, psykologian, opinto-ohjauksen, filosofian ja viestintäkasvatuksen opetuksesta.
 • Koonti ja esittely teematiimiseminaarissa:
 • Alla olevaan Prezi-esitykseen on koottu UE2-kurssin opiskelijoiden työt, joten siitä voi hyvin kerrata asioita vaikka kokeeseen. Powerpoint-esityksistä tehtiin videot, jotka vietiin YouTubeen. Sieltä sitten saatiin linkit tähän esitykseen. Myös esityksen tuominen suoraan tietokoneelta onnistui, samoi powerpointin vieminen suoraan esitykseen. Videomuotoiset esitykset ovat preziin upotettuna ehkä mukavampia ja selkeämpiä tutustua kuin pelkät diasarjat.

Slideshare-linkit tamperelaisten lukio-opettajien esityksiin