Paikallinen tutkinnon osa verkossa 10 ov -tiimin muistiot


1. teematiimitapaaminen 9.1.2013


Käytiin läpi teematiimitoimintaan liittyvät käytännöt ja hallinnolliset ohjeet. Diat ja ohjeet teematiimien Ning-ryhmässä.

Sovittiin teematiimitapaamisista seuraavaa:
Toinen tapaaminen: torstaina 14.2. klo 14-16 Tredun (enstisen TAO:n) Sammonkadun yksikössä.
Kolmas tapaaminen: torstaina 7.3. klo 14-16 Tredun (entisen PIRKO:n) Oriveden toimipisteessä
Muut lähitapaamiset sovitaan myöhemmin.

Keskusteltiin tiimin tavoitteista, työskentelystä ja tuotoksesta:

Mitä tavoitellaan?
Paikallinen tutkinnon osa 10 ov, sähköinen kansainvälinen kauppa verkko-opintoina
 • 7 ov verkko-ohjauksen kautta opiskelua
 • 3 ov työssäoppimista, ohjaus verkon kautta

Sisältöä:
 • sähköinen kauppa
 • kansainvälinen kauppa: tuonti ja vienti
 • verkkokurssilla opitaan tuonnin ja vienni prosessi ennen työssäoppimista, työssäoppimisessa toteutetaan
 • Kielen osuus? Kielelliset tavoitteet? Terminologia...

Miten työskennellään?
 • Kasvokkaiset palaverit
 • AC
 • Facebook-ryhmä
Jaetaan töitä, substanssiosaamisen käyttäminen (työskennellään yksin, pareittain, välillä kaikki yhdessä)

Millainen on teematiimin tuotos?
 • Kurssin suunnitelma, runko
 • Kurssilla käytettävät työvälineet
 • Mahdollisesti osa sisällöstä
Julkaistaan CC-lisenssillä:
 • Suunnitelma, runko
 • Prosessikuvaus

Millaista tukea toivomme PAOK:lta (koulutusta tms.)?