Mobiilioppimisen mahdollisuudet äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetuksessa

Teematiimin jäsenet

 • Eija Haverinen, Tampereen aikuislukio
 • Päivi Favorin, Sammon keskuslukio
 • Meri Punkari, Tampereen aikuislukio
 • Sirpa Eriksson, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
 • Harri Mustonen, Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio
 • Teematiimin ohjaajana toimii Matleena Laakso PAOK-verkostosta

Teematiimin tavoitteet ja lähtökohdat

Pedagogisena lähtökohtana teematiimillä on sulautuva oppiminen. Tavoitteena on rakentaa monimuotoinen, rikas oppimisympäristö, jonka tuottaa mielekkään oppimisprosessin ja tukee oppimista. Konkreettisena tavoitteena on ollut kokeilla erilaisia tapoja käyttää sosiaalisen median tarjoamia palveluita äidinkielen ja suomi toisena kielenä opetuksessa. Tiimin jäseniä kiinnostavia kysymyksiä ovat olleet mm.
 • Miten blogi toimii äidinkielen opetuksessa ja oppimisessa? Millaisilla äidinkielen opetuksen eri osa-alueilla blogia voisi käyttää, miten opettaja toimii blogissa ja miten opiskelijoita voidaan ohjata blogin käyttämiseen? Miten blogit toimivat erilaisilla mobiililaitteilla?
 • Miten voisimme käyttää Twitteriä äidinkielen tai s2-kielen opetuksessa?
 • Voisiko Adobe Connect-opetusta käyttää osana äidinkielen tai s2-opetuksen tunteja?
 • Äidinkielen sisältöihin on tullut media ja erityisesti sosiaalinen media yhä keskeisempänä osa-alueena. Miten käytämme Aamulehden ja Helsingin Sanomien sisältöjä näiden eri välineiden kautta?
 • Moodlen käyttäminen lähiopetuksen tukena.
 • Miten laitteiden käytössä myös noviisi äidinkielenopettaja selviytyy uusien välineiden kanssa?

Äidinkielen ylioppilaskirjoitusten muutos on suunnitteilla ja siksi opetuksessa pitäisi varautua käyttämään tietokonetta tai muuta välinettä äidinkielen ylioppilaskokeessa. Digitaalisen oppimateriaalin käyttö lisääntyy koko ajan ja opiskelijan sekä opettajan on selviydyttävä mediaviidakossa ja osattava käyttää hyväkseen uusia opetuksen ja oppimisen välineitä. Äidinkieli tarvitsee kokeiluja uusien opetusmenetelmien käyttöönottamiseen, jotta muutkin rohkaistuvat. Haluamme lisätä yhteistyötä aikuislukion, nuorisoasteen lukion sekä maahanmuuttajaopetuksen välillä, lisäksi haluamme kehittää uusien opetusmenetelmien käyttöä. Pohdimme, miten sulautuva oppiminen voisi näkyä äidinkielen opetuksessa, miten voimme kehittää tiedonhakua ja tiedon käsittelyä muuttuvassa maailmassa.

Tiimin kokemuksia ja tuloksia


Lue tästä blogikokeilusta S2-opetuksessa