Etherpad on avoimen lähdekoodin webpohjainen tekstieditori, jossa käyttäjät voivat työskennellä reaaliaikaisesti yhdessä. Käyttäjien tekemät tekstimuokkaukset ovat välittömästi kaikkien dokumenttia käyttävien nähtävissä, mikä mahdollistaa uuden ja tuottavan tavan työstää tekstidokumenttia yhdessä. Etherpad löytyy osoitteesta http://muistio.tieke.fi/

Olen kokeillut Etherpadia muutaman kerran oppitunnilla ja kokemukset ovat hieman ristiriitaisia. Editorin käyttö ryhmätyöskentelyssä mahdollistaa tekstin näppärän ja nopean jakamisen kaikkien ryhmäläisten kesken ja tekstin muokkaamisen. Oppitunnilla jää siis aikaa muuhunkin kuin perinteiseen kirjoittamiseen. Opiskelijat ovat myös olleet innostuneita ohjelman käytöstä. Toisaalta yhteys Etherpadin katkeilee usein ja välillä käy niin että opiskelija tai opettaja ei pääse tekemään juuri mitään järkevää dokumentille koska yhteys pätkii ja hävittää jo tuotettua tekstiä. Eli ohjelman käyttö on hieman epävarmaa. Johtuuko se nettiyhteyksistä, selaimesta vai itse ohjelman puutteista on tässä vaiheessa minulle vielä epäselvää.

Olen käyttänyt Etherpadia esimerkiksi perinteisen "Asiantuntija-harjoituksen" korvaajana. Tässä harjoituksessa opiskelijat on jaettu pieniin ryhmiin ja annettu jokaiselle ryhmälle oma aihe johon tulee perehtyä ja tehdä muistiinpanot. Tämän jälkeen opiskelijat jaetaan uusiin ryhmiin, joissa on yksi opiskelija kustakin asiantuntijaryhmästä ja he opettavat asiat pienissä ryhmissä toisilleen.

Etherpad tuo tähän harjoitukseen sen ulottuvuuden että ryhmät voivat yhdessä aluksi tuottaa ja muokata tekstiä. Tämän jälkeen tekstin läpikäyminen sekä jakaminen on nopeaa. Normaalisti vihkoon kirjoittamiseen menee suuri osa oppitunnin ajasta. Toinen tapa käyttää Etherpadia on jakaa opiskelijat suoraan pieniin ryhmiin ja he tuottavat Etherpadin avulla muistiinpanot ja käyvät ne läpi suoraan Etherpadin avulla ja ottavat lopulliset tekstit talteen editorista omalle koneelleen. Etherpadin muistiosivut eivät säily pitkään eli tiedot voivat kadota.

Opettaja voi myös kirjautua opiskelijoiden Etherpad-sivulle näppärästi pelkän url-osoitteen avulla ja mennä "kuokkimaan" tekstin joukkoon. Siellä voi korjata tekstiä, laittaa kommentteja korjauksia varten, täydentää jne. Ison opiskelijajoukon tapauksessa tämä on tietysti haastavaa.

Pyrin vielä selvittelemään ohjelmassa havaittuja yhteysongelmia, mutta jos ne korjautuvat niin uskon Etherpadin olevan yksi näppärä yhteisöllistä oppimista tukeva pilvipalvelu.