Kohderyhmä


Kokeiluun osallistui Tampereen aikuislukiossa perusastetta (7-9 lk.) opiskelevien aikuisten maahanmuuttajien ryhmä sekä muutama Tampereen seudun ammattiopisto Tredun opiskelija, yhteensä kymmenkunta opiskelijaa. Iältään he ovat n. 18-25 -vuotiaita. Osa on asunut Suomessa pitkään, mutta osan kielitaito, varsinkin kirjoitustaito, on heikko. Kielitaidoltaan heikoimmat eivät halunneet kirjoituksiaan julkaistavan.

Perusopetuksen ryhmä oli ennen ko. kurssia käyttänyt tietokonetta opiskelussaan, koska he osallistuivat aikuislukion etäopetushankkeeseen. Oletuksena siis oli, että opiskeijat ovat tottuneet tietokoneen käyttämiseen ja että heillä on kokeilussa tarvittavat tietotekniset valmiudet.

Taustaa


Tarkoituksena oli siirtää osa kurssin aikana laadittavista kirjoitustehtävistä verkkoon, jotta opiskelijat voisivat lukea toistensa kirjoituksia ja täten saada malleja, ideoita ja "vertaistukea" omalle kirjoittamiselleen. Blogi mahdollisti myös vuorovaikutuksen. Olisimme voineet käyttää myös Moodlea, mutta blogin käyttö tuntui perustellulta siksi, että samalla opiskelijat tutustuivat heille itselleen uuteen viestintäkanavaan.

Toinen kokeiluni koski älypuhelimen käyttöä oppitunnilla. Suomen kielen opetuksessahan esim. nettisanakirjat ovat loistava apu, jota opiskelijat ovat oppineet käyttämään sujuvasti.

Blogitehtävät


Käytimme kahta eri blogialustaa

Kirjoittaminen on opiskelijoile tavallisesti se kaikkein hankalin suomen kielen osa-alue, joten harjoittelua tarvitaan paljon. Yleensä kirjoittamistehtävään liittyy jokin muu oppitunnilla teemana oleva asia, joka voi olla kielioppia, kirjallisuutta tmv.

Tehtävä 1:
 • Kirjoita viisi virkettä tästä päivästäsi. Kirjoita mitä tänään on tapahtunut. Käytä oikeaa aikamuotoa.

Tehtävä 2:
 • Kirjoita viisi virkettä siitä, mitä ajattelit/ mietit/ pohdit tänään. Mikä ilahdutti tai harmitti sinua tänään. Käytä sivulauseita, jos tarpeen. Muista välimerkit!

Tehtävä 3:
 • Kirjoita jostakin sellaisesta asiasta, jota olet opiskellut jonkun muun oppiaineen kuin suomen kielen tunnilla. Voit käyttää oppikirjaa apunasi, mutta älä kopioi kirjan lauseita, vaan yritä selittää asia omin sanoin. Kirjoita yhtenänen teksti, n. 10 virkettä.
 • Kerro:
  • mistä asiasta on kysymys
  • missä aineessa olet opiskellut asiaa
  • mitä olet oppinut siitä
  • mikä asiassa on mielenkiintoista yms.

Tehtävä 4:
 • Elokuva-arvostelu

Tehtävä 5:
 • Novellin esittely

Blogipalveluista


Jouduin vaihtamaan blogipalvelua, koska Blogger osoittautui hankalaksi siksi, että opiskelijoilla olisi pitänyt olla google-tili voidakseen kirjoittaa blogiin. Jouduimme siis tekemään niin, että opiskelijat lähettivät kirjoituksensa opettajan sähköpostiin, ja opettaja puolestaan vei kirjoitukset blogiin. Kommentoiminen ilman google-tiliä ei siis myöskään onnistunut suoraa blogipohjaan. (Kikkaillen asetuksia nämä haasteet voi kiertää).

Wordpress toimii siksi paremmin, että se on Tampereen kaupungin oma palvelu ja sekä opettajat että opiskelijat voivat kirjautua olemassa olevilla tunnuksillaan suoraa palveluun.


Havaintoja


Oppilaiden tietotekniikkavalmiudet olivat loppujen lopuksi hyvin heterogeeniset. Osa pärjäsi hyvin, mutta yllättäen joukossa oli erittäin tottumattomia koneenkäyttäjiä. Tunnukset olivat usein hukassa, opiskelijat eivät muistaneet salasanojaan yms. Monet tarvitsivat toistensa tai opettajan apua aivan perustoiminnoissa. Maahanmuuttajien tietotekniikkavalmiuksia ei siis kannata pitää itsestäänselvyytenä, vaan perusasioita pitäisi sisällyttää enemmän kaikkeen opetukseen.

Blogiin kirjoittaminen jakoi opiskelijoita niihin, jotka kirjoittivat innokkaasti ja niihin, jotka eivät lainkaan halunneet kirjoituksiaan julki. Tämä on ymmärrettävää s2-opetuksessa, koska oppilaiden kielitaidossa on eroja. Blogiin kirjoittaminen oli täysin vapaaehtoista, aina oli mahdollisuus perinteiseenkin suoritustapaan. Alkuvaiheessa en tarkastanut opiskelijoiden kirjoituksia etukäteen, mikä oli virhe, sillä jos tarkoituksena on myös vertaisoppiminen, eivät virheitä täynnä olevat kirjoitukset liene paras malli. Myös oppilaat itse toivoivat korjaamista ennen julkaisua. Elokuva-arvostelut ja novellianalyysit ovatkin esitarkastuksen läpikäyneitä ja oppilaiden itsensä kertaalleen korjaamia.

Puhelimen sanakirja-/kännöspalvelut olen sallinut oppitunnilla ennen hankettakin, jos opiskelijan puhelimen käyttö ei ole häirinnyt opetusta. Poikkeuksetta näin on sujunutkin. Jostain syystä puhelmien käyttö aiheutti enemmän häiriötä nyt, kun se ikään kuin virallisesti sallittiin. Yhtenä syynä oli se, että koska myös ne opiskelijat, joilla ei ollut älypuhelinta ja nettiin pääsyä, halusivat osalliseksi ko. palveluista, syntyi hälinää, kun useat olivat saman puhelimen kimpussa. Helposti myös jo muutaman hengen ryhmässä puhelimen opiskelukäyttö unohtuu ja netistä löytyikin sanakirjaa mielenkiintoisempaa sisältöä.

Suurin ongelma oli aikapula, joka tiiviillä ja suhteellisen lyhyellä kurssilla vaivasi. Olisikin ollut hyvä, jos sama ryhmä olisi ollut opetuksessani koko kokeilun ajan. Nyt aikaa oli vain noin yhden jakson verran. Omakin blogiominaisuuksien opiskeluni on vasta alkumetreillä. Moni asia jäi kokeilematta ja moni asia kaipaa opiskelua, mutta toisaalta tätäkään vähää ei olisi tullut kokeiltua ilman hanketta!

Maahanmuuttajilla uusien viestintävälineiden käyttöönotto opetuksessa on vähintään yhtä tärkeää kuin natiivisuomalaisillakin. Julkinen (tai puolijulkinen) kirjoittaminen madaltaa kynnystä käyttää suomen kieltä netissä laajemminkin. Parhaimmillaan kokeilu lisää opiskelijoiden itseluottamusta siihen, että he pärjäävät suomen kielellä ja saavat asiansa ymmärretyksi. Toteuttamissamme blogikirjoituksissa tärkeintä ei ollut virheettömyys, vaan uskallus tuoda oma kirjoittaminen muiden nähtäväksi. Lisäksi blogi voi viestintäkanavana inspiroida ja avata uusia mahdollisuuksia omaehtoiseen kirjoittamiseen - tapahtui se sitten suomeksi tai omalla äidinkielellä.

Meri Punkari
S2-opettaja
Tampereen aikuislukio